A bűn és a megváltás

Nem szükségszerű, hogy a bűn szellemi fala elválasszon bennünket Istentől. Meg lehet ismerni, lehet vele találkozni,  csupán a bűn falát kell lerombolni az útból. Ez pedig a megtéréssel kezdődik.

A bibliában fontos kritériumai vannak az üdvösség elnyerésének.

De mi a bűn eredete, és hatása az emberre?

Az eredendő bűn:

I Mózes 3:1 A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcsébõl ehetünk;3:3 De annak a fának gyümölcsébõl, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon esztek arról, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcsébõl és evék, és ada vele levõ férjének is, és az is evék.
És megnyilatkozának mindkettõjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; fügefa levelet aggatának azért össze, és körülkötõket csinálának maguknak.

A teljes tanítás itt meghallgatható:

Kiss György

2021.07.18