A szentség

 

Lehetünk-e emberként szentek? De mit is jelent a Biblia alapján a szentség?

A szó bibliai értelemben az odaszenteltet, elkülönítettet jelöli, tehát nem a bűntelenséget.

1 János 1: 8. „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 1:10 Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.”

A megigazulás fontos újszövetségi fogalom: a megigazítás, megigazulás eredetileg a jogi szóhasználatból származó kifejezés, mai értelemben felmentő ítéletet jelent. A megigazítás cselekvő alanya Isten, célja pedig az ember visszahelyezése abba a szövetségi kapcsolatba, amely megfelel az ember teremtettségben kapott rendeltetésének. Isten nemcsak tulajdonítja az embernek az igazságot, hanem valóságosan igazzá teszi, azaz úgy helyezi el a teremtett világban, mintha a bűn rontásától érintetlen volna.
Amikor Jézus Krisztust megváltónknak, szabadítónknak fogadjuk el és Isten Fiaként tekünk rá, akkor Isten ezt igazságul tulajdonítja nekünk. Attól kezdve nem bűnösnek lát bennünknet, hanem úgy tekint ránk, mint Krisztusra, aki valóban igaz. Tehát nemcsak igazságot tulajdonít nekünk az, hanem valóságosan igazzá tesz bennünket.
A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György
2022.03.27