Avi Snyder: A zsidóság  elhívása

Sok fontos, jó üzenet van, amiket hallanunk kell, amik arra serkentenek bennünket, hogy teljes valónkkal szeressük Istent. Jó és megalapozott bibliai üzenetek, de ezek nem mindegyike az evangélium – mondta Avi Snyder, a Zsidók Jézusért európai igazgatója.

Mi az evangélium üzenete, amit a meg nem váltott embereknek hallaniuk kell?

Az evangélium  jó hír: Isten mindannyiunkat annyira szenvedélyesen szeret, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy bűnbocsánatot kapjunk a bűneinkért és, hogy élő kapcsolatba kerülhessünk vele .

Pedig amit megérdemelnénk, az nem más, mint az ő ítélete és haragja.

Jézus a kereszten a 22. Zsoltár sorait idézte, ami egy prófetikus Zsoltár a messiás szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Ez is azt üzeni számunkra, hogy a dolgok úgy alakulnak és  történnek, ahogy azt az írás megmondta.

Jézusnak a kereszten az Atyától való elszakítottságot kellett átélnie. Eltűrte, elviselte ezt a szenvedést és félelmet, hogy nekünk ezt soha ne kelljen átélnünk. Ezzel szemben Isten közelségét tapasztalhassuk meg.

Jézus üzenete ma sem változott.

„Én vagyok az út az igazság és az élet. Senki sem jöhet az Atyához csak én általam.” Érvényesek voltak ezek a szavak, amikor Jézus kimondta, zsidó hallgatósága előtt, mégpedig a páska bárány ünnepén.

Az evangélium az egyedüli üdvözítő üzenet zsidók és nem zsidók számára egyaránt.

Az írások szerint a zsidóság  elhívása, hogy evangelizáló fény, királyi papság, a bizonyságok közössége legyen a világ számára. Ezt az elhívást Isten nem vonta vissza. Pál a nemzetekbeliek apostola, az üzenet jövőbeli hirdetőinek, zsidóknak monda el először az evangéliumot.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Avi Snyder, a Zsidók Jézusért európai igazgatója

2021.09.19.