A zsidóság  elhívása a világ számára

Sok fontos jó üzenet van, amiket hallanunk kell, amik arra serkentenek bennünket, hogy teljes valónkkal szeressük Istent, jó megalapozott bibliai üzenetek, de ezek nem mindegyike az evangélium.

Mi az evangélium üzenete, amit a meg nem váltott embereknek hallaniuk kell? Az evangélium a jó hír: Isten mindannyiunkat annyira szenvedélyesen szeret, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy bűnbocsánatot kapjunk a bűneinkért és élő kapcsolatba kerülhessünk vele.

Pedig amit megérdemelnénk, az nem más, mint az ő ítélete és haragja.

Jézus a kereszten a 22. Zsoltár sorait idézte, ami egy profetikus Zsoltár a messiás szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Ez is azt üzeni számunkra, hogy a dolgok úgy történnek, ahogy az írás megmondta.

Jézusnak a kereszten az Istentől való elszakítottságot kellett átélnie. Eltűrte, elviselte ezt a szenvedést, ezt a félelmet, hogy nekünk ezt soha ne kelljen megtapasztalni, átélni.

Jézus üzenete ma sem változott:

„Én vagyok az út az igazság és az élet. Senki sem jöhet az Atyához csak én általam.” Érvényesek voltak ezek a szavak, amikor Jézus kimondta, zsidó hallgatósága előtt, mégpedig a páska bárány ünnepén.

Az evangélium az egyedüli üdvözítő üzenet zsidók és nem zsidók számára egyaránt.

Az írások szerint a zsidóság  elhívása, hogy evangelizáló fény legyen. Királyi papság a bizonyságok közössége legyen a világ számára. Ezt az elhívást Isten nem vonta vissza. Pál a pogányok apostola az üzenet jövőbeli hirdetőinek monda el először az evangéliumot.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Avi Snyder, a Zsidók Jézusért európai igazgatója

2021.09.19.