Aktuális kategória bejegyzései

Ne félj te kicsiny nyáj

“Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az õ Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az õ élete által minekutána megbékéltünk vele.” Róma levél 5:10

“Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.” Lukács12:32

Hírek a korlátozások feloldásáról

Új védelmi intézkedések léptek életbe május 18-tól

 

Május 18-val a kijárási korlátozások megszűntek Budapesten és vidéken is újabb enyhítések léptek életbe.

Az első, a járvány megfékezéséért vívott csatát megnyertük. Ez azért sikerülhetett, mert az összes döntést időben meghoztuk, és azért, mert mindannyian felelősségteljesen viselkedtünk; köszönet érte – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, az új védelmi szabályok ismertetésekor. A járvány erejét Budapesten is letörtük, így itt is áttérhetünk – igaz megfontoltan és óvatosan – a védekezés második szakaszába. A főváros mindig két hét késéssel követi majd a vidéket. Orbán Viktor kiemelte, hogy a felelősségteljes magatartás, a védőtávolság betartása Budapesten különösen is fontos.

A május 18-tól érvényes védelmi intézkedések a következők:

 • Az egész országban érvényes, hogy az egy háztartásban élők kivételével mindenki köteles a másik embertől lehetőleg 1,5 méteres védőtávolságot tartani.
 • Az üzletben történő vásárlás, illetve a tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő) viselése továbbra is kötelező.
 • A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, a parkok és a szabadtéri játszóterek látogathatóak.
 • A 65 éven felüliek továbbra is 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, a drogériákat és a gyógyszertárakat, a 65 éven aluliak pedig az ezen kívüli időszakban.
 • A piacok nyitvatartásának rendjéről az önkormányzatok ettől eltérően is rendelkezhetnek.
 • Valamennyi üzlet kinyithat és látogatható.
 • A strandok, szabadtéri fürdők nyitva tarthatnak.
 • A szabadtéri múzeumok és az állatkertek kinyithatnak.
 • A szolgáltatások bárki által szabadon igénybe vehetők, a szolgáltatást nyújtó üzletek szintén nyitva tarthatnak korlátozás nélkül.
 • A vendéglátóhelyeken, így különösen az éttermekben, kávézókban, cukrászdákban, büfékben, presszókban a kerthelyiségben, illetve a teraszon már lehet tartózkodni a vendégeknek,a fővárosban. Vidéken pedig a vendéglátóhelyek belső, zárt részében is megengedett a tartózkodás, a védőtávolság betartása mellett. Továbbá az ott dolgozók kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt viselni.
 • A fővároson kívüli szálláshelyek fogadhatnak vendégeket.
 • Istentiszteletek és misék megtarthatóak, polgári házasságkötés és temetés szintén. A 200 fő alatti családi rendezvények, lakodalmak vidéken június 1-től, Budapesten 2020. június 15-től tarthatók meg.
 • Az egyetemek nyitva lehetnek, de erről mindenhol a felsőoktatási intézmény vezetője jogosult dönteni. A felsőoktatási intézmények kollégiumainak látogatása továbbra is tilos.

A rendőrség jogosult fellépni, ha valaki nem tartja be az általános szabályokat, például nem tart kellő védőtávolságot, ugyanakkor nem a szabálysértés szankcionálása a cél, hanem az önkéntes jogkövetés.

Az új védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet itt, a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló rendelet pedig itt olvasható.

 

Forrás: koronavirus/gov.hu

Maradj otthon!

Kedves Testvérek!

A jelenlegi helyzetben mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy maradjon otthon. A vasárnapi összejöveteleket nem tartjuk meg. Az elkövetkező időben bizonyára számtalan okot fogsz találni, hogy átlépd a bejárati ajtód küszöbét, de ne tedd.

Maradj otthon a magad és a körülötted levők érdekében.

Használd ki és hasznosítsd úgy ezt az időszakot, hogy még több időt töltesz az Úrral, beszélj hozzá, olvasd az igét, dicsérd Őt mert méltó a dicséretre mindenek felett.
Tudd, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik, vagyis minden összedolgozik a javukra.

Róma_8:28 “Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az õ végzése szerint hivatalosak.”

Veled az Úr

“Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erõs? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.” Józsué 1:9

Vasárnap találkozunk!

Kezdés 10 óra,

Helyszín: 1147 Budapest, Gervay utca 4.

 

Közös böjt-és imazáró rendezvény

Sziasztok!

Reméljük részesedtetek a közös ima-és böjt áldásaiból!

VASÁRNAP Január 26-án NEM a megszokott helyen, a Krisztus Gyülekezete Gervai utcai címén találkozunk, hanem a többi résztvevő gyülekezettel együtt Pestszentimrén, a Sportkastélyban (1188. Budapest, Kisfaludy utca 33/c, Pestszentimre,) jövünk össze, ahol délelőtt 10:00 órától kezdődik a közös gyülekezetközi böjt-és imazáró rendezvény!
Szeretettel hívunk Téged is!

Ima és Böjt: 3. hét

3.Hét:

HÁLAADÁSSAL ÉS BŰNBÁNATTAL MEGYÜNK A MINDENHATÓ

ISTENÜNKHÖZ, A MENNYEI ATYÁHOZ

(NEMZETI SZINTEN!)

 • A Mennyei Atya akarataként felismert kéréseinket visszük Jézus nevében Őelé.

Mát.7,8 „Mert aki kér, az mind kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik.”

Ján.16,24 „Kérjetek az Atyától a nevemben s megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.”

Zsolt 2,8 „Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget.”

 • Megáldjuk a vezetőinket, döntéshozókat, városainkat, falvainkat és a határon belül és határon túl is a magyar népet.

Péld.11,11 Az igazak áldása által gyarapodik (épül) a város, (nemzet) az istentelenek szája pedig romlására van annak.

Ezék.37,4 „Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr Beszédét!”

Ezék.37,9 „Prófétálj a Szellemnek, emberfia, prófétálj és mondd a Szellemnek: Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől

jöjj elő Szellem, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy életre keljenek!”

Mát.21,21 „Jézus így válaszolt nekik: Bizony, mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nemcsak a fügefával

tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe! – az is meglesz.”

 • Megkötözzük szellemben mindazt, amiket negatív, ördögi dolognak látunk nemzeti szinten – a társadalom minden

területén. Lehetőség szerint imacsoportokban gondoljátok át és készítsetek róla egy listát, hogy következetesen, a Szent

Szellem vezetésével tudjatok haladni az imában.

“Bizony, mondom nektek: amit megköttök a Földön, kötve lesz a Mennyben is, amit pedig feloldotok a Földön, oldva lesz a Mennyben is. Bizony, mondom nektek azt is, ha közületek ketten egyetértenek a Földön mindabban, amit kérnek, azt

mind megadja nekik az Én Mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mát.18,18-19)

Megkötözzük a paráznaság, homoszexualitás szellemeit; a válásokat, a Mammon erejét, a korrupciót és a varázslást a nemzetünkben. A társadalom különböző területeit ugyanígy átgondoljuk, és átimádkozzuk (a kormányzás; az egészségügy; a törvényhozás és igazságszolgáltatás; média és szórakozás területe; oktatás területe; család; gazdaság)

 • Megoldjuk, felszabadítjuk mindazt amik szükségesek gyülekezeti, hálózati, felekezeti és egyetemes eklézsia szintű elhívásunk beteljesítéséhez.

Megoldjuk, felszabadítjuk a növekedést, prosperálást gazdasági, erkölcsi, oktatás, sport, média területein és felszabadítjuk az Isten utáni, Isten Beszéde utáni vágyat és szomjúságot, az ébredés szellemét.

Megoldjuk és felszabadítjuk Isten Beszédének erejét, a Szent Szellem munkáját és a növekedést minden területen!

 • Kihirdetjük a gyülekezetünk, a hálózatok, a felekezetek, az egyetemes Eklézsia fölött, az országunk és egész nemzetünk fölött a Szent Szellem által felismert és megértett Isteni terveket, célokat, ígéreteket.

„Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk…” Atyám, kérem a Te könyörületességedet, tölts be azzal kérlek, hogy tudjak megindulni a körülöttem lévők iránt és együttérző szívvel szolgálni feléjük. Add belém kérlek, a Te szeretetedet az emberek felé, hogy a Te szeretetedből tegyek mindent, amit teszek. Köszönöm, hogy a Te „…jóságod és kegyelmed követnek engem…”. Köszönöm, hogy mindent ingyen kaptam Tőled, sáfárságra adtad azt, és mindenem a Tiéd.

Így én is tudok ingyen, szeretetből adni a szükségben lévőknek. Kérem Atyám, a Te látásodat, kend meg kérlek a szemeimet,

hogy lássam a körülöttem lévő embereket a Te szemeiddel. Köszönöm Jézus Krisztus, hogy rajtam keresztül cselekszel ma itt a Földön, a környezetemben, és hogy megtehetem mindazt, amit Te akarsz tenni, köszönöm, hogy használsz engem az emberek életében. Köszönöm, hogy hirdethetem az Evangéliumot és megoszthatom másokkal az Örömhírt!’

IMA: Tölts naponta időt imában a Máté 6,9-13 alapján – minden naphoz készítettünk egy-egy ima-útmutatást, amit szintén használhatsz:

 1. NAP ISTEN JÓ

Olvasásra: Máté 9:1-36 (különösen a 35-38 versek); Zsoltár 100.

 1. NAP ISTEN JÓAKARATÚ, KÖNYÖRÜLETES

Olvasásra: 1.Korinthus 13:1-13; Zsoltár 23.

 1. NAP ISTEN HATALMAS

Olvasásra: Zsoltárok 139:1-24; Jeremiás 2:17

 1. NAP A MI ISTENÜNK KŐSZIKLA

Olvasásra: Máté 19:16-30; Márk 1:40-45; 2.Mózes 17:1-7

3.Hét: ÁTADOM MAGAM

 1. NAP ISTENNEK FONTOSAK A RÉSZLETEK

Olvasásra: Máté 25:31-46; Zsoltár 139; Máté 10:30

 1. NAP ISTEN NAGYOBB ÉS HATALMASABB!

Olvasásra: Máté 28:16-20; 1.János 4:1-21 (különösen a 4. vers)

 1. NAP A MI ISTENÜNK A SAROKKŐ

Olvasásra: Filippi 4:4-13; 1.Thessz.5:16-18; Efezus 2:19-22

Ima és böjt 2. HÉT

2. HÉT: IMÁK AZ EGYHÁZÉRT, A GYÜLEKEZETEINKÉRT

• Mennyei Atya akarataként felismert kéréseinket visszük Jézus nevében Őelé.
Mát.7,8 „Mert aki kér, az mind kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” Ján.16,24
Kérjetek (az Atyától az én nevemben) és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.”
Zsolt 2,8Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget.”
• Megkötözzük szellemben mindazt, amiket negatív, ördögi dolognak látunk akár gyülekezeti,
hálózati, felekezeti és egyetemes eklézsia szinten. Lehetőség szerint imacsoportokban gondoljátok át és készítsetek róla egy listát, hogy következetesen, a Szent Szellem vezetésével tudjatok haladni az imában.
“Bizony, mondom nektek: amit megköttök a Földön, kötve lesz a Mennyben is, amit pedig feloldotok a Földön, oldva lesz a Mennyben is. Bizony, mondom nektek azt is, ha közületek ketten egyetértenek a Földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az Én Mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Én nevemben: ott vagyok közöttük.”
(Mát.18,18-19)
• Megkötözzük a paráznaság szellemét, az erkölcsi bűnök mögötti szellemi erőket, a Mammon befolyását, a varázslást, a növekedést gátló erőket.
• Megoldjuk, felszabadítjuk mindazt, amik szükségesek gyülekezeti, hálózati, felekezeti és egyetemes eklézsia szintű elhívásunk beteljesítéséhez.
• Megoldjuk és felszabadítjuk Isten Beszédének erejét, a Szent Szellem munkáját és a növekedést minden területen!
• Kihirdetjük a gyülekezetünk, a hálózatok, a felekezetek, az egyetemes eklézsia fölött a Szent Szellem által felismert és megértett Isteni terveket, célokat, ígéreteket.
• Megáldjuk a vezetőket, a gyülekezeteket, a hálózatokat, a felekezeteket, az egyetemes eklézsiát.
IMA: „Felépítem az Én Egyházamat…” Az Ő Egyházának vagyok a része. „… és uralma növekedésének nem lesz vége …” Az Ő Egyháza átível korokon, kultúrákon, az egész bolygón,
mégis személyes és közvetlen. Ez az én családom. Az Ő Testének része, tagja vagyok; egyedi és különleges, de nem független a Test többi tagjától. Megteszem a részem, aktívan odaszánom
magam, az ajándékaimat a közösségem javára. Imádkozom a vezetőkért, szolgálókért, hogy Isten Beszéde mint életet adó kenyér továbbra is hadd szóljon rajtuk keresztül és Isten formáló, alakító,
élet-megváltoztató ereje kísérje azt. Uram a Te Beszédeddel legyen tele a gyülekezetem és az  egész Egyház! Mennyei Atyám, kérem a Te kegyelmedet, hogy tudjam szeretni a testvéreimet, de
ne csak őket, hanem a gyülekezetem határain túl is minden embert. Te magad vagy a szeretet, és mivel Te előbb szerettél, ez számomra is lehetséges.
Adj kegyelmet, hogy az én beszédem tiszta legyen, ami a számból kijön, és legyen a Te dicsőségedre és a hallgatóknak épülésére.”
Tölts naponta időt imában a Máté 6:9-13 alapján – minden naphoz készítettünk egy-egy imaútmutatást,
amit szintén használhatsz:

8. NAP ISTEN ERŐTELJES
Olvasásra: Máté 16:5-28; 1.Krónikák 29:11-12; Lukács 4:18
9. NAP ISTEN AZ EGYETLEN, AKI MEGŐRIZ, Ő AZ ÉN OLTALMAM
Olvasásra: 1.Korinthus 12:21-31; Zakariás 3:17
10. NAP ISTEN A MI SEGÍTSÉGÜNK!
Olvasásra: Máté 6:5-18; Ézsaiás 41:10; Zsoltár 121.
11. NAP ISTEN MINDENT ÚJJÁ TESZ
Olvasásra: 1.Sámuel 3; Jel.21. rész (különösen az 5. vers)
12. NAP ISTEN MINDIG JELEN VAN, MOST VAN
Olvasásra: János 13:1-38 (35. vers); Zsolt.46:1-11 (különösen az 1. vers)
13. NAP ISTEN AZ EGYETLEN, AKI LÁT ENGEM!
Olvasásra: Efezus 4:1-32 (különösen a 29. vers); 1.Mózes 16:1-16
14. NAP ISTEN MEGBOCSÁT
Olvasásra: 2.Krónika 5:11-14; Zsoltár 95:1-7; Róma 4:1-5: 5

21 Napos Ima és Böjti időszak

A böjt egy lehetőség, hogy újra összpontosítsunk, újrakezdjünk; nincs jobb mód egy új év elindítására, minthogy figyelmünket Istenre irányítjuk. A végeredmény pedig felülmúlja az
áldozat nagyságát!
Összeállítottunk egy ima-útmutatót. Kérünk, hogy tölts Istennel naponta legalább 21 percet 21 napon át.
Ahogy felismerjük, megragadjuk és hittel kimondjuk Istennek ígéreteit – a Csodatevő és Teremtő Isten munkáját láthatjuk meg ez által, ahogy meg van írva: „Ő szólt és meglett, parancsolt és előállt.” (Zsolt.33,9)

A következő 21 napban 3 témában tűzünk ki célokat. Az 1. héten a személyes életeinkért és családunkért, a 2. héten a gyülekezeteinkért, az utolsó héten pedig a nemzetünkért böjtölünk és imádkozunk.

1. HÉT: IMÁK MAGUNKÉRT, CSALÁDJAINKÉRT
(EGYÉNI ÉS CSALÁDI SZINTEN) HÁLAADÁSSAL ÉS BŰNBÁNATTAL MEGYÜNK A
MINDENHATÓ ISTENÜNKHÖZ, A MENNYEI ATYÁHOZ:

• A Mennyei Atya akarataként felismert kéréseinket visszük Jézus nevében Őelé .
• Megkötözzük szellemben mindazt, amiket negatív, ördögi dolognak látunk egyéni, házassági és
családi életünkben. Gondold át és készíts róla egy listát, hogy következetesen, a Szent Szellem
vezetésével tudj haladni az imában.

• Megoldjuk, felszabadítjuk mindazt, amik szükségesek az egyéni, házassági és családi szintű
elhívásunk beteljesítéséhez.
• „Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani
ebből a kötelékből szombaton?” (Luk.13:16). Jézus Krisztus használta az oldás- kötés hatalmát,
példát adva ezzel nekünk!
• Kihirdetjük magunk, a házasságunk és családunk fölött a Szent Szellem által felismert és
megértett Isteni terveket, célokat, ígéreteket.
• Megáldjuk életünk minden területét, házasságunkat és családunkat.

ÁTADOM MAGAM
Zsolt.139:23 “Vizsgálj meg engem oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat!”
IMA: „Uram, vezesd életem minden területét a Te uralmad alá, a Te kegyelmed szerint.
Köszönöm, hogy Te már mindent odaadtál értem. Hálát adok, hogy sokszor, sokféle módon megtapasztalhattam már az Atyai szeretetedet.
Köszönöm, hogy szeretsz, bármi történjen is. Köszönöm, hogy megtisztítottál és megtisztítasz minden bűntől.
Köszönöm a bűnbocsánatot és elfogadom azt az életem minden területére; és így én is képes
vagyok elengedni, megbocsátani mindenkinek, aki vétkezett valaha is ellenem – és meg is teszem ezt. Alárendelem Uram, magamat mindenben Neked!
Köszönöm, hogy Te adsz célt az életemnek és megérthetem azt, hogy Te kinek t eremtettél és kivé akarsz formálni engem, hogy cselekedjem a Te akaratodat.”
Tölts naponta időt imában a Máté 6:9-13 alapján – minden naphoz készítettünk egy-egy imaútmutatást, amit szintén használhatsz:

1. NAP ISTEN SZERET
Olvasásra: Zsoltárok 139:1-24; János 3:1-21; 1.János 4:7-21
2. NAP ISTEN KIRÁLY
Olvasásra: Máté 6:5-18; Kolossz.1:3-23
3. NAP ISTEN KÖNYÖRÜLETES
Olvasásra: Kolossz. 2:6-15; János 3:1-21; 1.János 4:7-21
4. NAP ISTEN NAGYLELKŰ
Olvasásra: Róma 7:21-Róma 8:11; 2.Korinthus 9:6-15
5. NAP ISTEN HŰSÉGES
Olvasásra: Máté 18:21-35; 1.Mózes 6:9-22
6. NAP ISTEN IRGALMAS
Olvasásra: Máté 16:24-28; Máté 5:7; Zsoltár 86.
7. NAP ISTEN A GYÓGYÍTÓ
Olvasásra: Róma 8:1-38; 2.Mózes 15:26; Lukács 10:8-9