Szellem kategória bejegyzései

Tedd Jézust az első helyre

Add meg Jézusnak az elsőbbséget, tedd Őt az első helyre mindenben, amit teszel.

 „Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?

Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál?” Mat 6:25-26 

Mat 6:33  Hanem keressétek elõször Istennek országát, és az õ igazságát;  és ezek mind megadatnak néktek.

Tedd Jézust első helyre mindenben, amit teszel. Tiszteld Őt, és add meg neki az elsőbbséget a mindennapi életedben.  Légy tudatában annak, hogy Ő veled van, ugyanúgy, ahogy a Bibliában József is tudatában volt annak, hogy az Úr vele van  és Jézus meg fogja áldani kezed munkáját, és minden, amihez hozzáérsz, valóban virágozni fog, és jó sikert hoz az életedbe.

Teljes kegyelemmel és igazsággal

” És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. “János 1:14   És az õ teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.” János 1:16-17

 

Öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk

“Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; õ az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk. Szela.” Zsoltárok 62:5–8 (62:6-9)
 Ha vasárnap rutinból a szokott helyszínre jönnél, akkor ajánlom figyelmedbe ezt a bejegyzést.
Vasárnap ezúttal  Solymáron jövünk össze, ahol az Istennel és egymással való testvéri közösséget bográcsozás keretében is élvezhetjük.
Jegyezd fel naptáradba, hogy Június  17-én a szokott időben , délelőtt 10 kor a természethez közel, Kiss Gyuriéknál találkozunk. Akinek van kedve az előkészületekben is részt venni, azok ezt megtehetik a korábbi órákban.
Helyszín: Solymár,  Koppány út 30.

A bölcs és okos bölcsesség szelídségével cselekszik

“Ugyanabból a szájból jõ ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!
Vajjon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserût?
A vagy atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szõlõtõ fügét? Azonképen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.
Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az õ jó életébõl az õ cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.Jakab 3:10-13