Hirdesd Jézust

Máté 28:18  “És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. 
28:19  Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, 
28:20  Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! 
Máté 10:32  “Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; 
10:33  A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt. “
Az újtestamentum apostolai nem történelmet írtak, hanem bizonyságot tettek arról, hogy a megváltó eljött, és a megváltás nagy művét a halálával és feltámadásával elvégezte. Az idők végén újra eljön ítélni eleveneket és holtakat.
Az apostolok Jézus tanúi voltak, ami a hívők legfőbb elhívása. Azt kell tanusítanunk mit tett velünk Isten, mit tett velünk Jézus.
MINDEN VÁDAT EJTETTEK A BIBLIA IDÉZÉSE MIATT MEGVÁDOLT PÄIVI RÄSÄNEN ELLEN
Bibliai vonatkozású Twitter-üzenete miatt emeltek vádat Päivi Räsänen finn parlamenti képviselő ellen.
A finn bíró meghozta az ítéletet a Päivi Räsänen elleni ügyben. Minden vádat ejtettek a keresztény parlamenti képviselő ellen, akit homoszexuálisok diszkriminációjával és gyűlöletszítással vádoltak meg. A bíróság kimondta: Räsänen a szólásszabadság és a vallásszabadság törvényes határain belül beszélt.
1János 1:7 “Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.”
Amikor Jézus Krisztust megváltónknak, szabadítónknak fogadjuk el és Isten Fiaként tekünk rá, akkor Isten ezt igazságul tulajdonítja nekünk. Attól kezdve nem bűnösnek lát bennünknet, hanem úgy tekint ránk, mint Krisztusra, aki valóban igaz. Tehát nemcsak igazságot tulajdonít nekünk az, hanem valóságosan igazzá tesz bennünket.