Húsvéttól Pünkösdig

Folytatva a húsvéttól pünkösdig tartó időutazásunkat ma a pünkösd ünnepének az előzményeit járjuk körbe. A kereszténység a Szent Szellem kiáradását ünnepli, de azt is fontos megismerni, hogy Isten ígérete hogyan, milyen környezetben érkezett a hívőkhöz.

Az emberi léleknek ahogy a múltban úgy ma is nagy szüksége van az örömre.  Az ószövetségi időkben a pünkösd egy igazi és örömünnep volt, amelyen az emberek Istennek adtak hálát a terméséra föld gyümölcséért. A pünkösd, a kiteljesedett szabadság, a jóság, az extatikus öröm, a megelégedettség ünnepe.

Hét héttel követi a pészáh ünnepét a bibliai pünkösd, a hetek ünnepe, amelyen a későbbiekben a sínai hegyen adott törvényadást ünnepelte a zsidóság.

3.Mózes 23:15 „ Számláljátok azután a szombatra következo naptól, attól a naptól, a melyen beviszitek a meglóbálni való kévét, hét hetet, egészek legyenek azok. 

23:16  A hetedik hétre következő napig számláljatok ötven napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz.” 

Az emberek Jeruzsálembe zarándokoltak és virágokkal díszítették az utcákat, még az állatokat is.  (3Móz 23,16). Az ünnep napján pedig a szentélyben mutatták be az első zsengét, az új kenyeret, a búzát, árpát, szőlőt, fügét, gránátalmát, datolyát, olajbogyót.

A Rómaiak Kr. u. 70-ben lerombolták a Jeruzsálemet és a Szentélyt.  Attól kezdve nem volt hol áldozatot bemutatni, lehetetlenné vált megtartani az ünnepet úgy, ahogy addig tették. Az új helyzetre való tekintettel a rabbik az ünnep újraértelmezését határozták el, aminek az eredményként a hetek ünnepében a törvényadás vált hangsúlyossá Kr. u. 140-től.

A négy tavaszi ünnep

  • A Pészach második napján következett a kovásztalan kenyerek ünnepe. A mi páskabárányunk Jézus Krisztus, aki megmentett minket a pusztítótól.
  • A Pészachot követő harmadik napon az első zsengék ünnepén – a kovásztalan kenyerek ünnepének másnapján – az első learatott kévét kellett bemutatni Istennek a Jeruzsálemi templomban, csak ezután kezdődhetett az árpa betakarítása. Jézus Krisztus harmadnapon, az első zsengék ünnepén támadt fel a halálból.
  • A hetek ünnepe, az első zsengék ünnepe után hét héttel, később következett. A Vigasztaló Szent Szellem ötven nappal az első zsenge ünnepe után, a Sávuót ünnepén szállt le a mennyből.

Előírt kötelezettség  volt az Isten előtti örvendezés az éneklés, zene és a tánc.

5Mózes 14:22-26   Akkor add el pénzen, és kösd a kezedbe a pénzt, és menj el arra a helyre, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened; 14:26  És adjad a pénzt mind azért, a mit kíván a te lelked: ökrökért, juhokért, borért és vidámító italért és mindenért, a mit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe. 

Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljő az aratás? Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató. Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok” (Ján 4,35-38 ).

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2022.05.22.