Isten ígéretei

Kik vagyunk Krisztusban? Mik azok az ígéretek, amik a hívőknek szólnak? Mit jelent Isten gyermekének lenni?  Láthatók a láthatatlanból állnak elő.

Isten minden ígéretét megtartja. Az újjászületett hívők számára Jézus Krisztusban igenné és ámenné lettek Isten ígéretei.

Az Istenben hívők, átadták az életüket Krisztusnak, Isten gyermekei lesznek. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá Isten élő és maradandó igéje által. A Szent Lélek templomai vagyunk. Megszabadultunk a sötétség hatalmából és Isten királyságához tartozunk.

Isten már nem épített templomban lakik, hanem az újjászületett hívő emberek szívében.

Jézus Krisztus, a felkent szabadító, aki megszabadít a bűn rabságából.

Kolossé 1:13 Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2022.02.20

V. Mózes 28. 1-14

Ha pedig engedelmesen hallgatsz az Úrnak Istenednek szavára, ha megtartod, és teljesíted mindazokat a parancsolatokat..…

Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;

És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.

Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezőben.

Áldott [lesz] a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.

Áldott [lesz] a te kosarad és a te sütő tekenőd.

Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.

Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, a kik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előed.

Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, a mire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.

Az Úr felkészít téged magának szent néppé, a miképen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.

10 És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tõled.

11 És bővölködővé tesz téged az Úr [minden] jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt.

12 Megnyitja néked az Úr az õ drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.

13 És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;

14 És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, a melyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.