Isten szeretete nem fogy el

 

A jelenlegi helyzetben, amikor a szomszédos országban háború folyik, és menekültek érkeznek hozzánk és más országokba egyaránt, nem a világpolitikával, hanem a háború kárvallottjaival, az emberekkel kell foglalkozunk. Nemcsak a Kárpátalján élő embereknek kell segíteni, hanem mindenkin, akin bajba került.

 

János 3:17 „Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete?”

  1. János 3:18 „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. 1. János 3:19 Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk.”

A Példabeszédek 21:26 azt mondja, hogy “az igazságos pedig adakozik, és nem sajnálja”.

A Zsidó levél 13:16 pedig így szól: A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.

Tudjuk, hogy az újszövetség alatt, nem a templomba kell menniük a hívőknek, hanem az emberekhez és ott kell áldozatot bemutatni.

ApCsel 20:35  „Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”

“Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké” (2Kor 9,9).

Itt jó példája annak, hogy milyen kemény munkával kell az erőtleneknek segíteni, és tudjunk  arről bizonyságot tenni, noha a bőkezűséget nem az adomány fizikai mennyisége jelenti.

A teljes tanítás itt meghallgatható:

Kiss György

2022.03.06.