Jézus feltámadása

A keresztény hit középpontjában Jézus kereszthalálát követő feltámadása, majd mennybemenetele és a világ végét követő feltámadás áll. A keresztények számára a Húsvét a feltámadás ünnepe.

Jézusnak a halálból, dicsőséges testben való feltámadása semmihez sem fogható változást hozott, ami a halálból az új életbe való átmenetet jelenti az újjászületett hívők számára.

S noha Jézus három ízben beszélt arról, hogy a harmadik napon feltámad (Mk 8,31; 9,30; 10,34; vö. Lk 24,6 kk.; Mt 27,63,  Jn 2,19), a tanítványok a feltámadás ismételt és világos megjövendölése ellenére sem akartak hinni az asszonyoknak, akik a feltámadást hírül vitték nekik.

Jézus elsőként Mária Magdalénának jelent meg.

János 20,9 „A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő volt az első, aki kisietett Jézus sírjához.”  

16 Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! Ami azt teszi: Mester! 

17 Monda néki Jézus: Ne illess engem, mert nem mentem még fel az én Atyámhoz, hanem menj az én atyámfiaihoz, és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.

Jézus nem a fizikai testében, hanem a dicsőséges testében támadt fel, a keresztrefeszítésének jelei láthatóak.  Ő az első zsenge a feltámadottak között. Jézus nem akarta elfogadni az emberek hódolatát addig, amíg nem bizonyosodott meg arról, hogy az Atya elfogadta az áldozatát.

Második alkalommal a két férfinak jelent meg a feltámadott Úr, akik a mezőre indultak, a harmadik alkalommal Simon Péternek. Ennek a találkozásnak csak a tényét tudjuk. Jézus már ekkor tudatni akarta Péterrel, aki megtagadta őt, hogy nem veti el, hanem továbbra is szereti.

Jézus negyedik esetben az Emmauszi úton haladó tanítványok számára jelent meg, akik előszőr szintén nem ismerték fel őt. Ezt követően a hét első napjának estéjén a tíz bezárkózott tanítványnak jelent meg. Hatodik alkalommal pedig ugyancsak a tanítványokat számára jelent meg zárt ajtón keresztül, ekkor már Tamás is ott volt.

Amíg Mária Magdalénának Jézus megejelnésekor azt mondta, hogy ne illess engem, Tamásnak azt mondta, hogy tegye a kezét az oldalába. Tamás ezután tett vallomása, az egész Krisztológia csúcsa.

János 20,30„Én Uram, és én Istenem!” Jézus pedig így szólt hozzá: “Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.”

(A teljes tanítás itt hallgatható meg.)

Kiss György

2022.04.17.