Legyen reménységed

3Jn 1:1  A presbiter a szeretett Gájusnak, a kit én igazán szeretek.

1:2 Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.

1:3  Mert felettébb örültem, a mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz.

 Ha rendben van a lelkünk, rendben van a testünk is. Ezért duplán fontos, hogy őrizzük meg a lelki egészségünket.

A békesség istene pedig töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek reménységben a Szent Szellem ereje által.  Róma 15:13

Az tud igazán örülni, békében reménykedni, aki jó helyre kötötte ki a hajóját.

Kiss György

2022.08.21.