Mennyei GPS

Sok baja van az igaznak, valamennyiből kimenti az Úr. (Zsoltárok 34:20)

Nem vagyunk tehát kiszolgáltatottak. Isten ígéreteket adott és azt mondta:

„Veletek vagyok a világ végezetéig”. (Mt. 28,20).

Az ígéreteket hittel tudjuk megragadni, minden körülmények között legyünk tudatában annak, hogy „hitben járunk nem látásban”

Isten igéjében olvashatjuk, hogy közel van az Úr visszajövetele. Még ha késedelmesnek is tűnnek, az események a mennyei menetrend szerint következnek.

Az ószövetségi ünnepek az eljövendő valóság előképei.  Kol. 2,16-17. Az volt a rendeltetésük, hogy Isten üdvözítő tervére irányítsák az emberek figyelmét, annak megértését segítsék…

  • Húsvét, a kovásztalan kenyerek ünnepe: a mi páskabárányunk Jézus Krisztus, aki megmentett minket a pusztítótól.
  • A Pészachot követő első vasárnap esik az első zsenge bemutatásának ünnepe, amikor Jézus feltámadt, így vált az első zsengévé Isten számára. Ha az Úrban vagy a halál nem tud hozzád férni.
  • Ötven nappal a Pészách után következett a Pünkösd, a hetek ünnepe, ami a Szent Lélek kitöltetésének az előképe.

Többé nem térképet követünk, hanem személyes vezetőt, aki az Atya ígérete, a Szent Lélek.

  • A Rós hasana- Új kezdet, a Kürtzengés ünnepe az elragadtatás előképe. Ez lesz az Úr Jézus második visszajövetele, amikor eljön az övéiért a felhőkig.

A teljes tanítás itt hallgatható meg

2022. 01.09.

Bereznai Áron