21 Napos Ima és Böjti Időszak– 2022

21 Napos Ima és Böjti Időszak  Magyarországért, a magyar nemzetért – 2022

2022. fő témája: ARATÁS IMATÉMÁK

1.) Imádkozzunk hálaadással – az Aratásért
2.) Imádkozzunk:

„Jöjjön el a Te Királyságod! Legyen meg a Te akaratod, ahogyan a Mennyben!”

– az Aratás területén is.
3.) Imádkozzunk, hogy bátor, aktív, kezdeményező hitvalló hozzáállásra bátorodjanak
fel a keresztények – mint az Aratásban munkálkodók
4.) Kérjük az Aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba
5.) Imádkozzunk, hogy az egyéni és csoportos imádkozásokon túl minél több helyen legyenek hitből fakadó testületi megvallások, kihirdetések, prófétai kijelentések az egész országra vonatkozóan.
6.) Imádkozzunk az országunk vezetőiért, hogy a magyar nép a juhok oldalára kerüljön a nemzetek megítélése idején.
7.) Imádkozzunk Magyarországért – az Aratásban sokan üdvösségre jussanak
8.) Imádkozzunk, hogy Magyarország más nemzetek számára is utat mutasson a teremtettségünkből fakadó örökkévaló természetes erkölcsi, etikai értékek melletti kiállásban, és különbségtevésekben, ezekről való törvénykezésben; és ezek meg is maradjanak a társadalom minden területén.
9.) Imádkozzunk a 2022-es választásokért, hogy a 2022-es választások békességben történjen meg; a hazugságok lepleződjenek le; a pártok az ország Isten szíve szerinti érdekeit nézzék és úgy munkálkodjanak