Mit tanít a biblia a halottakról?

Mi a halál, mi történik a halál után? Mi lesz a lélek sorsa a halál után? Hogyan vélekedjünk a temetésről és a gyászolási szokásokról?

A halál nem az élet, hanem a bűn velejárója, a bűn zsoldja. Nem végső megsemmisülés, hanem egy állapot. A biblia három halál fogalmat ír le

  1. A szellemi halál. Ádám és Éva bűne óta szellemileg minden ember halottnak születik.
  2. A testi, a biológiai halál.Ez az a pont ahol a tudomány megáll.
  3. Az úgynevezett örök halál következik be a feltámadás és az utolsó ítélet után azoknak az emberek a sorsában, akik a földi életük során a szellemi halálból nem tértek meg itt a földön és nem állították helyre a kapcsolatukat Istennel itt a földön. Ezért ennyire értékes a földi életünk és kell az élőknek hirdetni azt, hogy a földi életnek mi a célja, és legfontosabb értelme :istennel rendezni a kapcsolatunkat…

A teljes tanítás itt meghallgatható:

Kiss György

2022.02.06.

 

Lukács 16:19-31

9„Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. 20Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, 21és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. 22Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. 23Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. 24Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. 25De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. 26Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. 27Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához; 28mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. 29Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra! 30De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. 31Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.”