Örvendezz az Úrban mindenkor

Örömre hangolva

Az igazi öröm, amikor Isten és az ember öröme találkozik. A tartós öröm szellemi irányból, Isten világából jön. Amikor ezt lelkünk meg tudja ragadni akkor a nehéz helyzetekben is képesek vagyunk örülni, sőt örvendezni, ahogy Pál apostol is mondja:

Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!”  Filippi levél 4:4 

De hogyan tud a lelkünk szellemi örömöt kapni?

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

A világ sok mindent örömnek gondol, ami nem az, igen erős a kontraszt a világi öröm és az Istentől való öröm között. Ne tévesszük össze az örömöt a vidámsággal. Az Úrban való örömteli élet, nem függ a körülményektől:

Pál Tesszalonikabeliekhez írt 2 levele 1:6  És ti a mi követõinkké lettetek és az Úréi, befogadván az ígét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével;

Fontos ugyanakkor azt is látni, hogy a Szent Szellem gyümölcsei között találjuk az örömöt:

Galata levél 5:22  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség.

Kiss György

2021.01.10