„Szentek legyetek, amint én is szent vagyok.”

Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek – írja Pál apostol a Thesszalonikabeliekhez írt első levelében (4:3)

Kinek szól ez a felszólítás?

A világnak? Az utca emberének? Az ő számukra ma is a megtérés az üzenet.

S ahogy megtérünk Isten igéjének hallása által, az újjászületést, a megigazulást ajándékként kapjuk Istentől, az Úr Jézus Krisztus megváltásába vetett hit által.

De mindent, amit kapunk az életünk során az Ő céljaira kell, hogy használjuk. Ahogy az ige is figyelmeztet, hogy vigyázzunk a fehér ruhánkra. Vigyáznunk kell arra az új életre, amit tőle kaptunk, arra az új gondolkodásra, ami szintén az ő ajándéka.

A szentté válás, Isten népe, az egyház számára való felszólítás.

De mit jelent a szentség? Az eredeti görög szó a hagios jelentése: szent, Isten számára elválasztott.

A Zsidó levél 12:14-29  pedig ezt mondja: Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat.

Az Úr jézus, a lábmosás alkalmával azt mondja a tanítványoknak. „Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek.”

1 Péter 1 14 Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok múltbeli vágyaitokhoz, amikor még tudatlanságban éltetek, 15hanem mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között; 16mert meg van írva: „Szentek legyetek, amint én is szent vagyok.”

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

2023. 02.19.

Molnár Csaba