Címke: featured

Igen és Ámen

“Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. A ki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; A ki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.” 2Kor. 1:20-22

Vasárnap nem csupán egy új nap, hanem egy Istentől rendelt idő.  Amikor ismét megtapasztalhatjuk és gyakorolhatjuk a szeretetközösséget az Úrral és egymással.

Téged is várunk! Cím: XIV. kerületi Gervay utca 4., Kezdés 10 óra. Kapunyitás 9 óra.

Emeljétek fel szemeiteket

“Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra.
És a ki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen.” János 4:35-36

Újra egy hétvége és újabb lehetőség, hogy időzz az Úr jelenlétében.
Vasárnap pedig szeretettel várunk mindenkit istentiszteletünkre 10 órától. Helyszín: XIV. Gervay utca 4. szám.Kapunyitás 9 óra.

 

 

Az egek beszélik

“Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést.
Nem olyan szó, sem olyan beszéd, a melynek hangja nem hallható” (19:2-4)”

Találkozunk vasárnap!

Figyelem, óraállítás miatt egy órával előrébb kell állítani az órát, Sok szeretettel várunk mindenkit istentiszteletünkre 10 órától. Helyszín: XIV. Gervay utca 4. szám.Kapunyitás 9 óra.

Szemléljük Őt!

” Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre,” 2Kor 3:18

Vasárnap sok szeretettel várunk istentiszteletünkre, ahol együtt szemlélhetjük az Úr szépségét és páratlan dicsőségét. Helyszín: Budapest, XIV. kerületi Gervay utca 4.. Kezdés 10 óra. Kapunyitás 9 óra.

A szellem gyümölcse

” De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” Gal 5:22

Március 5-én vasárnap újra találkozunk!
Délelőtt 10  órától várunk szeretettel istentiszteletünkre. Helyszín: XIV. kerületi Gervay utca 4. Kezdés 10  óra. Kapunyitás 9 óra.

 

 

Egymás hite által épülni

Február 19-én vasárnap újra találkozunk!
Ezúttal délután 4 órától várunk szeretettel istentiszteletünkre, ahol Bányik Roland és barátai lesznek a vendégeink. Helyszín: XIV. kerületi Gervay utca 4. Kezdés 16 óra. Kapunyitás 15 óra.