Magunkról

Kik vagyunk?

A Krisztus Gyülekezete egy teljes evangéliumi protestáns gyülekezet. Egy hely, ahol hétről hétre közösségi szinten éljük meg az Úrral való kapcsolatunkat.

“Számunkra a kereszténység elsősorban spirituális valóság, lényegét tekintve nem egy vallás, nem betartandó szabályok gyűjteménye, hanem kapcsolat. Szereteten alapuló személyes közösség az Atyával, a Megváltó Jézus Krisztussal, a Szent Szellemmel és egymással.”

A dicséret, az igehirdetés, a tanítások, a bizonyságok és a hit cselekedetei által Jézust helyezzük a középpontba. Hittörekvéseink a Biblia tanításához való visszatérés, a tiszta evangélium hirdetése, az egyház anyagiasodásának visszafogása mellett a közösségi hitélet gyakorlását tartalmazzák. Ennek megfelelően a Gyülekezetben nincs fizetett pásztor, sem más szolgáló. Minden tag Isten iránti szeretetből és hálából szolgál.

Mióta?

Közösségünk 2013-ban jött létre, de nem minden előzmény nélkül. A megalakulást megelőzően egy lelkes, Istent kereső hívők kis csoportja tartott házi istentiszteleteket. A bibliaórák és egyéb alkalmak résztvevői sokat imádkoztak, hogy merre induljunk és kihez kapcsolódjunk, az alkalmakat ekkor még házaknál tartottuk.

Célunk

Célunk, hogy az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, az Úr Szelleme által.

Küldetésünk

  • Az eklézsia, az egyház missziója,hogy hirdesse az evangéliumot minden embernek az egész Földön
  • szellemi otthona legyen a megtért hívőknek
  • hirdesse, bemutassa és előmozdítsa Isten Királyságát, Krisztus megváltását, hatalmát és uralmát