Címke: Kegyelem

A kegyelem

A kegyelem korszakában élünk. A kegyelem korszaka Jézus Krisztus által jött el hozzánk.

A mai napon a János evangéliumából  a 1:14, 16-17-es versek a vezérigéink.

János 1:14. 16-17  És az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk (és láttuk az õ dicsőséget, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. …
…Mi pedig valamennyien az õ teljességéből kaptunk kegyelmet.  Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.

Szükségünk van a kegyelemre talán jobban, mint bármikor, és arra, hogy a hitünket továbbra is megtartsuk, ápoljuk megerősítsük.

Fontos, hogy minden gondolatot és tanítást az ige tekintélye alá helyezzük. És minden szélsőséges tanítással szemben lássuk meg, hogy amikor a kegyelemről van szó, akkor az ige az igazságot is hangsúlyozza.

A János evangélium 14: 6-ban Jézus a következőket mondja magáról:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.

Krisztussal jött el a kegyelem, az egyház korszaka, a Szent Szellemnek a korszaka. De már a  2 Mózes 34 -ben is olvashatunk arról, hogy az Urat, a teremtőt mint  kegyelmes Istent írja le az írás.

2 Mózes 34:6-7 HUNK

És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt:

Szükségünk van minden nap Isten irgalmára és kegyelmére.

A 86-os zsoltár 15. versében így fogalmaz a zsoltáros:  „Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged.”

A bibliai kegyelemről beszéve fontos meghatározni, hogy mi is a kegyelem.

A különböző, szuper és hiperkegyelmet hangsúlyozó félreértelmezésektől eltérően mi a bibliai kegyelmet tanítjuk.

Isten kegyelme olyan valami, ami nem jár az embernek, nem természetes és nem normális dolog. Isten kegyelme az üdvösség érdekében adott ingyenes ajándéka, ami a teremtményt sem természete sem érdeme alapján nem illeti meg, és jogos igénye sem lehet rá.

A kegyelem Isten hatalmas ajándéka:

Pál apostol így beszél a Róma 3:23-ban “mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.”

A megigazulás tehát Isten adománya, amely Jézus Krisztus érdemein alapszik, és ő ezt a kegyelmet a kereszt áldozatával érdemelte ki. A kegyelemben benne van a bűnös ember felemelése és gyógyítása is.

A bibliában vannak fizikai gyógyulások, de nagy szüksége van az embernek a lelki gyógyulásra is. Csak annak tudjuk a lelki sebeit megismerni, akivel elbeszélgetünk.  Fontos a lelki gondozás az emberek lelki életével való törődés.

Ha a kegyelmen erejére gondolunk abban mindig szerepel Istennek a kegyelmen keresztül való megtartó ereje.

Pál apostol szavai: 2Timóteus 4:7-9 „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr,”

A teljes tanítás itt hallgaható meg:

Kiss György

2024.02.04