A mennyei trón – Jelenések könyve 4.

„Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük.”

Isten az, aki irányítja a történelme és nem fordítva. Amit mondott, az lehetetlen, hogy ne teljesedjen be. Ami elhangzott és meglett, arról tudhatjuk, hogy Istentől származott.

Jelenések könyve 4.

„Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük.”
Jelenések könyve 4.

Jelenések 4:1 Ezek után láttam. Egy nyitott ajtót láttam a mennyben, és az előbbi hang, melyet úgy hallottam, mikor velem beszélt, mintha kürt harsogna, megszólalt: „Jöjj fel ide. Majd megmutatom neked, hogy mik támadnak ezután.” 2 Tüstént Szellembe jutottam (Szellemben voltam). Egy­szerre csak egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki.
3 Aki ült, annak jelensége hasonló volt a jáspis és szárdiusz kőhöz. Szivárvány fogta körül a trónt, s az egész megjelenés olyan volt, mintha smaragdból volna.
4 A trón körül körben huszonnégy trón volt, és a trónokon huszon­négy vén ült fehér ruhákba öltözötten. A fejükön arany koszorúk voltak.
5 A trónból villámlások, szózatok és mennydörgések mentek szét. Hét tüzes fáklya is égett a trón előtt, melyek az Istennek hét Szelleme.
6 A trón előtt mintha kristályhoz hasonló üvegtenger lett volna. A trón közepén és a trónt körülvéve négy élőlény állt, kik elől és hátul telve voltak szemekkel.
7 Az első élőlény oroszlánhoz hasonlított, a második élőlény bikaborjúhoz hasonlított, a harmadik élőlény arca mintha emberé lett volna, a negyedik élőlény hasonló volt egy repülő sashoz.
8 A négy élőlény, kik közül mindegyiknek hat-hat szárnya volt, tele volt körül is, belül is szemekkel. Nappal is, éjjel is megszűnés nélkül kiáltották: „Szent, szent, szent az Úr, a mindeneken uralkodó Isten, aki volt, van és eljövendő.”
9 És valahányszor az élőlények dicsőséget, tiszteletet és hálát adnak a trónon ülőnek, aki az örök korok korain át él,
10 a huszonnégy vén leborul a trónon ülő előtt s imádják azt, aki az örök korok korain át él, koszorúikat a trón elé vetik és így szólnak:
11 „Te vagy méltó Urunk és Istenünk, hogy elvedd a dicsőséget, (a) tisztességet, (a) hatalmat, mert te teremtetted a mindenséget, azok azért voltak és teremtetettek, mert te akartad.”

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Molnár Csaba

2024.02.18.