Címke: áldott

Boldogok a szellemben koldusok

Boldogok a szellemben koldusok mert övék a mennyeknek országa. Máté 5:3 .

Ennek az igének a helyes fordítása adja meg a kulcsot hiszen, a görög megfelelője szerint a szellem koldusairól beszél Jézus.

A koldus mindig vágyik valami után  és a Szellem koldusai mi után vágynak?  Isten Szelleme után.  A koldus tárgyak utáni vágyát át kell transzformálni mennyei dolgokba.

A szellem koldusai úgy vágynak a Szellem után, ahogy a koldus vágyik az étel után. Így kell vágyni minden szellemi dolog után

Ahhoz, hogy Isten használni tudjon minket meg kell üresíteni magunkat.

Az Istennel való kapcsolat olyan legyen mint a koldus kamrája. Ennek pozitív dolognak kell lennie.

Amikor Istentől kapunk valamit a lelkünkben válik személyiségünk részévé.  Az akarat dönti el, hogy az ember szellemét milyen szellemi irányoknak veti alá. Ne engedjük magunkat alávetni semmilyen szellemi irányvonalnak.

Isten kinyilatkoztatásai üres edényt kívánnak,  amit ő betölthet. A szellemi adományokat minden hívő megkaphatja, aki komolyan törekszik rá.

Hogyan?

Isten parancsainak megtartásával az Isten és emberszeretet által és Isten akarata szerinti élettel. Amint Isten akarata teljesül az ember az öröktől való rend szerint él.

Kiss György

2018.07.22