Aktuális kategória bejegyzései

21 napos ima és böjt

A  következő 21 napban 3 témában tűzünk ki szellemi célokat. Az 1. héten a személyes életünkért és családunkért, a 2. héten a gyülekezeteinkért, az utolsó héten pedig a nemzetünkért böjtölünk és imádkozunk. A böjt egy lehetőség, hogy újra összpontosítsunk, újrakezdjünk; nincs jobb mód egy új év elindítására, minthogy figyelmünket Istenre irányítjuk.

A biblia a szinonimakat is figyelembe véve annyiszor tesz említést a böjtről, mint a keresztségről és a bemerítkezésről, több mint 70 alkalom.

A böjt igei meghatározása: Átmeneti tartózkodás az evéstől és az ivástól vagy valamilyen tevékenységtől lelki, szellemi célok érdekében. A böjt csak imával érheti el a célját. A böjtnek szellemi céljai vannak. A böjtölés az áttörés fegyvere, reménytelennek tűnő helyzetekben is. Az imádkozás olyan a hívőnek, mint a lélegzetvétel. Az ima és böjt pedig olyan, mint egy szellemi atombomba.

Ezért fontos, hogy beszéljünk róla és gyakoroljuk, hiszen sokaknak szüksége lehet erre. A böjt a mértékletesség és az önmegtartóztatás erejének egyik cselekedete, a szellem gyümölcse. Galata 5:16-23.

“Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok. ….Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A Szelem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény

Kiss György

2024.01.07.

Áldott, békés Karácsonyt!

„Az angyal pedig ezt mondta [a pásztoroknak]: »Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözít ő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. « És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: »Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat«” (Máté 1,20-23; . Ézsaiás 7,14)

Boldog Új Évet!

Áldott vagy Jézus Krisztusban!
“Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti elõttetek, és a mezõ minden fái tapsolnak. A tövis helyén cziprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsõségül és örök jegyül, a mely el nem töröltetik.”

TEREMTÉS VAGY EVOLÚCIÓ? – Sola Rádió

Sola Rádió –  A gyülekezet és az igazság 

Kiss György immár 4-ik alkalommal vendége Kádár Miklós szerkesztőnek. Témák a műsorból: Mi a gyülekezet? Az Úrvacsora szerepe a közösségben. A rossz apakép általában rossz Istenképet hoz létre. A materializmus térhódítása a mai nyugati világban.

4. rész

Kádár Miklós  szerkesztő vendége Kiss György, akivel az emberiség múltját, jelenét és jövőjét beszélik meg a Sola Rádióban.

3. rész

2021.09.01.

Sola Rádió – A gyülekezet és az igazság 

Kádár Miklós  szerkesztő vendége Kiss György, akivel az emberiség múltját, jelenét és jövőjét beszélik meg.

2. rész

2021.08.25

Sola Rádió – A gyülekezet és az igazság 

1. rész

A műsor vendége Kiss György villamosmérnök, a Krisztus Gyülekezet vezetője, aki a műsorban beszél életéről, tanulmányairól, megtéréséről a katonaságnál, valamint elhívásáról. A beszélgetésben felmerül néhány gondolat az evolúcióról és a tudomány tévedéseiről is.

2021.08.18

Meghívó

Sok szeretettel várunk 2021. szeptember 19.-én vasárnap 10 -14 óra közötti Istentiszteletre, ahol New York -i messiáshívő zsidó, Avi Snyder fog szolgálni. Az Istentisztelet után lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre.

Cím: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 21-23, Omega közösségi terem.

Avi Snyder a Zsidók Jézusért európai igazgatója, egy nemzetközi missziós ügynökséget vezet, amely követi Isten tervét a zsidó nép megmentésére. Avi egy New York -i zsidó otthonban nevelkedett, és 1977 – óta hisz Jézusban a zsidók Jézusért traktátus és a keresztény barátok közvetlen tanúságtétele segítségével. A Fuller Teológiai Szemináriumban, a Világmisszió Iskolájában diplomázott, missiológia mesterképzésben. Avi 1978 óta szolgált zsidókkal Jézusért, és vezette a Los Angeles -i, New York -i és londoni szolgálatot, valamint létrehozta a munkát a volt Szovjetunióban, ahol hét évig élt.

21 Napos Ima és Böjti időszak

Hétfőn elkezdődött az idei 21 Napos Ima és Böjti időszak. Kapcsolódjatok be minél többen!

„Mindazt megkapjátok, amit imádságban hittel kértek.”  Máté 21:22

„Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel, kitartóan imádkoztak együtt.”  Apostolok Cselekedetei 1:14

„Amikor imádkoztok, minden alkalommal hálaadással vigyétek a  könyörgésetekben kéréseiteket Isten elé.” Filippi 4:6

 

 

Boldog új évet!

“Mert az Isten, a ki szólt: setétségbõl világosság ragyogjon, õ gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.” 2Korintus 4:6