Anna Manna összes bejegyzése

21 Napos Ima és Böjti Időszak– 2022

21 Napos Ima és Böjti Időszak  Magyarországért, a magyar nemzetért – 2022

2022. fő témája: ARATÁS IMATÉMÁK

1.) Imádkozzunk hálaadással – az Aratásért
2.) Imádkozzunk:

„Jöjjön el a Te Királyságod! Legyen meg a Te akaratod, ahogyan a Mennyben!”

– az Aratás területén is.
3.) Imádkozzunk, hogy bátor, aktív, kezdeményező hitvalló hozzáállásra bátorodjanak
fel a keresztények – mint az Aratásban munkálkodók
4.) Kérjük az Aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba
5.) Imádkozzunk, hogy az egyéni és csoportos imádkozásokon túl minél több helyen legyenek hitből fakadó testületi megvallások, kihirdetések, prófétai kijelentések az egész országra vonatkozóan.
6.) Imádkozzunk az országunk vezetőiért, hogy a magyar nép a juhok oldalára kerüljön a nemzetek megítélése idején.
7.) Imádkozzunk Magyarországért – az Aratásban sokan üdvösségre jussanak
8.) Imádkozzunk, hogy Magyarország más nemzetek számára is utat mutasson a teremtettségünkből fakadó örökkévaló természetes erkölcsi, etikai értékek melletti kiállásban, és különbségtevésekben, ezekről való törvénykezésben; és ezek meg is maradjanak a társadalom minden területén.
9.) Imádkozzunk a 2022-es választásokért, hogy a 2022-es választások békességben történjen meg; a hazugságok lepleződjenek le; a pártok az ország Isten szíve szerinti érdekeit nézzék és úgy munkálkodjanak

Boldog Új Évet!

Áldott vagy Jézus Krisztusban!
“Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti elõttetek, és a mezõ minden fái tapsolnak. A tövis helyén cziprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsõségül és örök jegyül, a mely el nem töröltetik.”

Isten az igazi szeretet

“Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.”  (1 János levél 4:10)

Isten szeretetének átformáló, teremtő ereje van. Ő minden körülmények között azt mondja: Szeretlek úgy ahogy vagy!

Isten elfogad minket úgy ahogy vagyunk és ennek a feltétel nélküli szeretetnek a hatására tudnunk változni.

Közeledj Istenhez, mert ő szeret téged.  Tapasztald meg Isten átformáló szeretetét!

A teljes tanítás itt meghallgatható

Kiss György 

2021.12.19. Vasárnap

Isten az igazi öröm forrása   

„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” (Filippi 4:4)

Isten és a teremtett világ között akkor vannak rendben a dolgok, akkor van harmónia, békesség, amikor Isten örül alkotásainak, s az ember örül Istennek.

A problémák, a külső körülményekre helyett a megoldásra, Jézusra kell, hogy tekintsünk. Az evangélium maga az örömhír, ahogy azt Pál apostol mondja: Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium…” (1Timóteus 1,1–11.)

Az igazi öröm forrása  Isten és ezt a belső örömöt senki nem veheti el.

“A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok. intelmeidet kaptam örökségül örökre, azok örvendeztetik a szívemet” (Zsoltárok 119:111)

“Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.” (Sofóniás_3:17)

A teljes  tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György 

2021.12.12. Vasárnap

Örömteli várakozás

 

Advent – Örömteli várakozás

 

Az igaz ember Istenbe veti minden bizalmát. De hogyan segíthet nekünk a remény? A remény bizalomteljes várakozás, a nem látott dolgokról való meggyőződés. A reménységünk a lelkünk horgonya.  A remény a legfontosabb dolog, ami megtartja az embereket az életben. Az Adventi időszak pedig örömteli várakozás, a szívünk felkészítése az Úrral való találkozásra, Jézus földre születésének és jövetelének az ünneplésére.

Kiss György

2021.12.05. Vasárnap

TEREMTÉS VAGY EVOLÚCIÓ? – Sola Rádió

Sola Rádió –  A gyülekezet és az igazság 

Kiss György immár 4-ik alkalommal vendége Kádár Miklós szerkesztőnek. Témák a műsorból: Mi a gyülekezet? Az Úrvacsora szerepe a közösségben. A rossz apakép általában rossz Istenképet hoz létre. A materializmus térhódítása a mai nyugati világban.

4. rész

Kádár Miklós  szerkesztő vendége Kiss György, akivel az emberiség múltját, jelenét és jövőjét beszélik meg a Sola Rádióban.

3. rész

2021.09.01.

Sola Rádió – A gyülekezet és az igazság 

Kádár Miklós  szerkesztő vendége Kiss György, akivel az emberiség múltját, jelenét és jövőjét beszélik meg.

2. rész

2021.08.25

Sola Rádió – A gyülekezet és az igazság 

1. rész

A műsor vendége Kiss György villamosmérnök, a Krisztus Gyülekezet vezetője, aki a műsorban beszél életéről, tanulmányairól, megtéréséről a katonaságnál, valamint elhívásáról. A beszélgetésben felmerül néhány gondolat az evolúcióról és a tudomány tévedéseiről is.

2021.08.18

Elrejtett élet

„Mivel Krisztussal együtt ti is feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán. A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek! Hiszen meghaltatok, az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik mindenki előtt, akkor vele együtt ti is dicsőségesen megjelentek.” Kolossé 3:1-4
Amikor Krisztus megjelenik felfedi magát és vele együtt mi is elő fogunk állni..

A hit kulcsa

Fordítsd el a tekinteted a saját hibáidról, tökéletlenségeidről, hiányosságaidról, és csak Jézusra figyelj. Minél inkább látod Jézust és az Ő befejezett munkáját, annál több hit támad a szívedben, hogy elhidd, hogy minden bűnöd valóban meg van bocsátva. Tiszta lappal indulhatsz, és Krisztusban vadonatúj kezdeted lehet. A régi elmúlt, és az új eljött!
“Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. ” Zsidókhoz 12:2

A hívők felelőssége

Az egyház az Istentől elhívott, Jézus Krisztusban hívő, Istentől újjászületett emberek közössége, ami nem azonos egyetlen földi szervezettel sem és túlmutat téren és időn.

Az egyház tagjai személyes közösségben állnak Jézus Krisztussal. Ebben a világban azonban változó környezetben élünk.  Mindaz aki azonban az egyházhoz tartozik, felelőssége van abban, hogy hirdesse és lefordítsa az evangéliumot annak a generációnak, amelyben él. Ez a hívők egyik legnagyobb felelőssége.

Máté 5:48

48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Az evangéliumi szolgálat hű betöltése

2 Timóteus 4

Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

Az utolsó időkben nehéz helytállni

 

2 Timóteushoz 3

Értsd meg, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. Az emberek ugyanis énközpontúak lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik; dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról; szüleiknek nem engedelmeskednek; hálátlanok és istentelenek. Hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet, nem akarnak majd megbocsátani, szívesen mondanak rosszat másokról, mértéktelenek és féktelenek lesznek, akik gyűlölik a jót. Elárulják majd a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően cselekszenek, büszkék lesznek, és nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket hajszolják. Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus!

A teljes tanítás itt meghallgatható:

Kiss György

2021.10.03.