Az Ige testté lett

A naptárunkban az Advent a karácsony előtti négy hetes időszakot jelzi. Ez az örömteli várakozás időszaka, amikor Jézus Krisztus megtestesülésének, a világba való eljövetelének ünneplésére készülünk.

A latin szó, adventus Domini eljövetelt jelent, Jézus Krisztus első és második eljövetelére utal. Az ünnepkör azt szimbolizálja, hogy a fény és világosság eljött a világba. Az adventi koszorú a fény fokozatos növekedését, a világosság világban való eljövetelét jelenti. Fontos, hogy várakozással legyünk a karácsony felé.

János 1:14. 14  Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

1 Timótheus 3:16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.

Kolossé 1:19 Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;

Jézus Krisztus testben megjelent Isten. Isten látható és megtestesült kijelentése, aki öröktől fogva létezett, most és örökké létezik.

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2023.12.03.