Az alázat

Bármilyen helyzetben vagyunk, fontos, hogy tudatosítsuk, hogy nem saját erőnből tudjuk megoldani a problémákat és a nehézségeket, hanem Isten erejéből, aki  szeret bennünket.

A neki való alárendelés egyik megnyilvánulása, hogy megalázzuk magunkat, boruljunk le előtte és ismerjük el, hogy Igen Uram, tudom, hogy ez tőled van és te fogod ezt nekem megoldani. És még ha minden rendben van is azt is Ő  tartja fenn és akkor is meghajtom magam előtte, mint a 24 vén fönn a mennyben, mert tudom, hogy száz százalékban tőle függök.

Máté 15:21-28

21Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón területére. 22És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: „Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!” 23Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: „Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik.” 24De ő így felelt: „Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz.” 25Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: „Uram, segíts rajtam!” 26Jézus erre így válaszolt: „Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.” 27Az asszony azonban így felelt: „Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak.” 28Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!” És meggyógyult a leánya még abban az órában.

Tóth Viktor

2023.02.25.