Friss kategória bejegyzései

A hit kulcsa

Fordítsd el a tekinteted a saját hibáidról, tökéletlenségeidről, hiányosságaidról, és csak Jézusra figyelj. Minél inkább látod Jézust és az Ő befejezett munkáját, annál több hit támad a szívedben, hogy elhidd, hogy minden bűnöd valóban meg van bocsátva. Tiszta lappal indulhatsz, és Krisztusban vadonatúj kezdeted lehet. A régi elmúlt, és az új eljött!
“Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. ” Zsidókhoz 12:2

Az igaz virágzik

<br /> :: BibleServer<br />


Update.Isten közelsége

„Tanácsoddal igazgatsz, és azután dicsõségbe fogadsz be engem.” … Isten közelsége oly igen jó nékem.

Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Zsoltár 73:24, 28

Teljesedj be Isten teljességéig

Hogyan?
“Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. ” Efézus lev. 3:17-19

Gyümölcstermés szellemben

A Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség.
Az ilyenek ellen nincs törvény. Gal 5:23-24

 

Vasárnap találkozunk, várunk szeretettel!

Kezdés 10 óra.

Cím: : 1147 Budapest, Gervay utca 4.