A Szent Szellem közösségében

Mire van szükségünk ahhoz, hogy Isten akaratát cselekedve okosan, bölcsen szolgáljuk az Urat, a családot, a szomszédokat, a gyülekezetet?

A kulcs a halló, értő szív. Mindennek az alapja az Istennek való engedelmesség. Ahogy Pál apostol fogalmazott az efézusi gyülekezetnek írt levelében: Efezus 5:21 Legyetek készségesek az egymás iránti engedelmességre a Krisztus iránti tiszteletből! Érett keresztényekként tudjuk, hogy ajánlatos mindent megvizsgálni, és aszerint gondolkodni és cselekedni. 1 Thesszalonika 5:21 Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok

Így lehetünk jó hangszer Isten kezében, engedve neki, hogy ő játssza az Ő szívében levő dallamot. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a Szent Szellem vezetésében járunk. A Szent Szellem által tudunk közösségben lenni Jézussal. A Szent Szellem teszi Isten szeretetét valóssá számunkra!

Ahogy Gégény Éva, Szent Szellem a kulcs című könyvében íja: Nincs semmi, amit ez a világ kínálhatna ahhoz képest, amit Szent Szellemben nyerünk. Semmi nem ér fel az Ő erejével, gyöngéd szeretetével, barátságával, jelenlétével…

Látod, az, hogy Isten szelleme betölt és megkapjuk ajándékait, egy ígéret számunkra. Ezt az ígéretet meg is ragadhatjuk. Mi kell hozzá? A megtérés, ami a gondolkodás megváltoztatása, azaz hinni Jézus Krisztusban és őt elfogadni személyes megváltónak és urunknak és hagyni, hogy átformáljon.

Bereznai Áron

2022.01.12