Isten a gondviselő

A mindennapi aggódás helyett  a mennyei Atya gondiviselésébe vessük a bizalmunkat. Keressük először az Isten országát és az ő igazságát, mert neki gondja van ránk.   

Molnár Csaba 2023.01.22.

Máté Evangéliuma 6

25Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? 26Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? 27Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? 28Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, 29de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. 30Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?
31Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? 32Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. 33Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. 34Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.

A mindennapokban a létfenntartásért való fáradozás közepette újra és újra gondokkal és problémákkal kerülhetünk szembe.

Kire vagy mire nézel, hova fordulsz ilyenkor?

Az Úr Jézus nem ígérte meg, hogy nem lesznek gondok az életünkben, azt viszont kijelentette, hogy minden napnak elég a maga baja. Nem kell a holnapért aggódnunk, inkább bízzunk Isten gondviselésében.

Keressük először az Isten országát és az ő igazságát, és mindenkor minden gondunkat vessük rá, mert neki gondja van ránk. Azok a dolgok pedig, amiket Isten jónak lát, hogy nekünk adja azokat nekünk fogja adni.

Ehhez azonban szüséges, hogy Ő legyen az első az életünkben, ahogy az 1. Zsoltárban olvassuk: boldog ember az, aki az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz.

Ez ószövetségi ígéret, az Új szövetségben mennyivel inkább így van ez . Legyen az Úr Jézus az első a mi életünkben és akkor ezek a dolgok is másképpen fognak alakulni. Ámen.