A hívők felelőssége

Az egyház az Istentől elhívott, Jézus Krisztusban hívő, Istentől újjászületett emberek közössége, ami nem azonos egyetlen földi szervezettel sem és túlmutat téren és időn.

Az egyház tagjai személyes közösségben állnak Jézus Krisztussal. Ebben a világban azonban változó környezetben élünk.  Mindaz aki azonban az egyházhoz tartozik, felelőssége van abban, hogy hirdesse és lefordítsa az evangéliumot annak a generációnak, amelyben él. Ez a hívők egyik legnagyobb felelőssége.

Máté 5:48

48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Az evangéliumi szolgálat hű betöltése

2 Timóteus 4

Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

Az utolsó időkben nehéz helytállni

 

2 Timóteushoz 3

Értsd meg, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. Az emberek ugyanis énközpontúak lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik; dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról; szüleiknek nem engedelmeskednek; hálátlanok és istentelenek. Hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet, nem akarnak majd megbocsátani, szívesen mondanak rosszat másokról, mértéktelenek és féktelenek lesznek, akik gyűlölik a jót. Elárulják majd a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően cselekszenek, büszkék lesznek, és nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket hajszolják. Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus!

A teljes tanítás itt meghallgatható:

Kiss György

2021.10.03.