Bűnbocsánat, megigazulás

Az egész újszövetség az Isten és az ember közötti kibékülésről, a megtérésről és a bűnbocsánatról szól.

Sajnos azonban sok ember azért nem tud közeledni Istenhez, mert tévesen azt gondolja, hogy ő annyira bűnös, hogy szánára nincs megbocsátás.  Ezzel szemben Isten minden bűnt megbocsát, és elfelejt. Sőt ünnepet rendez a megigazultak számára.

  1. Zsoltár a bűnbocsánat és az Isten iránti bizalom zsoltára.

1-2: „Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság.”

A bűnbánattól a megigazulásig

Hogyan nyerhetjük el Isten megbocsátását?

Az újszövetségi hívőknek nem kell áldozatokat bemutatniuk.

A bűnbocsánat elnyerésének egyetlen módja, Jézus Krisztus áldozatának az elfogadása.

S ahogy Jézus Krisztust elfogadjuk megváltónak, Isten  többé nem ránk, hanem Krisztusra, az ő fiára tekint és Ő rajta keresztül lát bennünket. Ezáltal élhetjük át a megigazulás örömét és szabadságát.

321Dávid tanítókölteménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. 2Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. 3Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. 4Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. (Szela.) 5Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (Szela.) 6Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. 7Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. (Szela.) 8Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. 9Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. 10Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az ÚRban, azt ő szeretettel veszi körül. 11Örüljetek az ÚRnak, ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz szívűek!

A teljes tanítás itt hallgatható meg:

Kiss György

2023.09.17.