Vetés, aratás, gyümölcsözés

Istennek nem akarata, hogy Pál apostol beszél arról, hogy miként kell élnünk, akikhez elérkezett az idők vége. Micsoda kiváltság, micsoda felelősség és amíg élünk, addig hiszünk, bízunk, remélünk futunk az Úrért, a hit nemes harcát szabályszerűen harcolva.

Isten megadja nekünk, hogy győztesen érhessünk a célba és futásunkkal dicsőséget szerezzünk az Úr Jézus nevének, és Isten gyönyörködni tudjon bennünk

1 Mózes 8:22

Amíg csak a föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, hideg és meleg, nyár és tél, a nappal és az éjszaka.

1 Mózes 1:11

Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt.

Magvetés

Amint meg van írva: “Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké.”

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja “igazságotok gyümölcsét.”

Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk.

Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt.

Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul.

És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiáradt rátok.

Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!

 

Bereznai Áron

2023.09.24.