Isten időzítése

Az utolsó időkben élünk és közel van az Úr visszajövetele. Isten templomaiként azonban nem haragra vagyunk rendelve, hanem, hogy elnyerjük az üdvösséget és a Bárány menyegzőjére készülünk.

I  Thessalonika  5:1-6

5:1  Az idõkrõl és idõszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 5:2  Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jõ el, mint a tolvaj éjjel. 5:3  Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. 5:4  De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. 5:5  Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

5:6  Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. 5:7  Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. 5:8  Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. 5:9  Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,

A teljes tanítás itt meghallgatható:

 Bereznai Áron

2021.06.21