Virágvasárnap

Örömünnep a virágvasárnap, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékünnepe a húsvét előtti vasárnap. A megváltó megérkezését és a megváltást ünnepeljük.

Jézus életében több száz prófécia teljesedett be ezek mindegyike Istentől való megerősítés, amiből ma is hitet meríthetünk.

Zsoltárok 118:19 

Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat!  20  Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.  21  Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!  22  A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!  23  Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink elott! 24  Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! 

Zakariás 9:9

Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.

Ézsaiás 62:11-12

Isa 62:11  Ímé, az Úr hirdette mind a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, ímé, eljött szabadulásod, ímé, jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte! 12  És hívják őket szent népnek, az Úr megváltottainak, és téged hívnak: keresett és nem elhagyott városnak.